Aanvullende Voorwaarden​

Aanvullende Voorwaarden

AANVULLENDE VOORWAARDEN
voor fotografie van Bruiloften.
Dank u voor het geven van de opdracht tot het fotograferen van uw Bruiloft.

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van Dupho van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van bruiloften, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

1. Opdrachtbevestiging
2. Offerte
3. Aanvullende voorwaarden
4. Algemene voorwaarden Dupho. Wijziging datum.

Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt [25]% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Fotograaf de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

Annulering.

Annulering uwerzijds: 
Bij annuleren opdracht uwerzijds ontvangt u slechts de betaling boven de € 250,00 retour. Bij annulering tussen 30 en 10 dagen voor de trouwdatum wordt 60% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 10 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Fotograaf verschuldigd.

 

Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Fotograaf.

page1image2455068368page1image2455068640

Aard van de reportage.

page2image2454513712

Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’svan individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment
(al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten of beeld Technische problemen.

Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technischeproblemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles misgaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.

Overmacht.

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of beide defecte geheugenkaarten is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten.

Beeldselectie.

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

Akkoord producten.

Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 10 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren. Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

Auteursrechten.

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’sonbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, op de website geplaatst worden en gebruikt worden op social media en insturen voor awards.

Betaling.

Een aantal weken voor de trouwdag factureert Fotograaf de bedragen voor de desbetreffende opgeleverde producten. Indien de facturen niet betaald zijn mag de Fotograaf levering van de beelden weigeren.

page2image2454426400page2image2454426672page2image2454427008page2image2454427280page2image2454427552

Locaties.

page3image2454463312

De klant dient zelf locaties te zoeken voor de fotoshoots; fotograaf adviseert hierbij. Let hierbij op om een alternatief te zoeken indien het slecht weer is. Toegansgelden en parkeertickets worden betaald door de klant. Fotograaf is gebonden door regels die gelden in de betreffende locaties. Indien bijvoorbeeld een kerk verbied om tijdens de ceremonie foto’s te maken zullen van dat onderdeel geen foto’s gemaakt worden ook al is dit de wens van de opdrachtgever. Het bruidspaar/ceremoniemeester spreekt van tevoren aanwezigheid van fotograaf door met locatiehouders.

Levering.

Fotograaf zal trachten de slideshow met hoogtepunten binnen twee weken na de trouwdatum aan het bruidspaar te zenden. Doch kan dit door drukte hoogseizoen uitlopen. De Levering van alle foto’s en album zal tussen de 8 en 10 weken duren. Doch kan dit ook door drukte hoogseizoen uitlopen